server-computers

Obrázek na pozadí

<a href="http://topw.gimiweb.net">
<img src="button.gif" width="88" height="31"></a>

» Namísto textu se vloží obrázek.
» Ukázka : standardní reklamní button s použitím target="_blank".