server-computers

Přesměrování stránky

Do hlavičky vlož...<SCRIPT TYPE="text/javascript">

 <!--

    var counter = 10;

    var lokaceWebu = "http://www.keli.websnadno.cz";

function casovaFunkce()

{

      document.getElementById('vypisPocitadla').innerHTML = --counter+"...";

   

    if (counter==0)

    {

    document.location.href = lokaceWebu;

    clearTimeout(mujTimer);

    }

}

 

    window.onload = function(){

mujTimer = setInterval('casovaFunkce()',1000);

}

 -->

</SCRIPT>

A tento kód mezi <body>...<center><H1><div id='vypisPocitadla'>10...</div></H1></center>